80X40 טכניקה מעורבת

אתה אמור להרגיש טוב יותר, עכשיו,כשהנזקים בלתי הפיכים ,אתה בכסא גלגלים,סגרת את הדלת מאחוריך,

אבדת את המפתח,את הבית,את המשפחה,הכאב הוא קבוע,התנועות מוגבלות,חוט הברזל שמחזיק לך את הלב במקום חלוד,

וברור לך שהוא יחזיק מעמד מקסימום שבועיים,אתה אמור להיות שקט סוף סוף,לנשום בקלות,להשתין בקלות,לחרבן בקלות,

לאהוב בקלות,אתה אמור להיות בלון מלא באוויר חם שמתעופף לתקרה, ובכל זאת אתה עדיין רעב.