115X50 סמ'- טכניקה מעורבת

  אני לא זוכר את המילים המדויקות ואני לא אלך לחפש אותן עכשיו, אבל זה וויניקוט שאמר שהטרגדיה ואולי הסכנה

הכי גדולה לאלה שמשחקים במחבואים, היא שלא ימצאו אותם, הוא לא התעסק בטיפול זוגי-אני תוהה מה הוא היה אומר עלינו.