45X25 סמ' טכניקה מעורבת
לעיתים רחוקות אנחנו משתמשים במושג כח רצון כדי לתאר רצון, בדרך כלל אנחנו משמשים במילים הללו כדי לתאר המנעות והתגברות על רציה.