- 80X100סמ' טכניקה מעורבת

"את צריכה לקחת לך כלב הוא אומר.

היא צוחקת . כלב? למה?

ככה יהיה לך תירוץ. תוכלי לקחת אותו לטיולים. אותי ואת הכלב.

הכלב יקנא בך, היא אומרת. ואתה תחשוב שאני אוהבת יותר את הכלב.

אבל את לא תאהבי יותר את הכלב נכון?

היא פוקחת את עיניה לרווחה, למה לא?

כלבים לא יכולים לדבר הוא אומר."

מרגרט אטווד -המתנקש העיוור