להיות גבר שאשה צופה בו . זה בוודאי מוזר לחלוטין. אשה שצופה בו בלי הרף . שתוהה הוא עומד לעשות,
שנרתעת מכל תנועה שלו, גם אם זו תנועה תמימה, כמו הושטת יד אל מאפרה.
אשה שתוהה על קנקנך,שחושבת הוא לא יכול לעשות את זה, הוא לא יצליח לעשות את זה, אסור לו לעשות את זה,
הוא חייב לעשות את זה.
אבל הישמר לנפשך ,אדון ,אני אומרת לך בלב, שמתי עין עליך,צעד שגוי אחד ואני מתה,צעד שגוי אחר ואני חיה.
ובכל זאת זה בטח גיהנום ,להיות גבר ככה,
זה בוודאי טוב מאוד.
זה בוודאי גיהנום,
זה בטח גן עדן-בן זונה."(מ)