TE#386

ראשי                                                                                                                                     ENGLISH

isreal art
בטון, חומר, טכניקה מעורבת (60X33X22 סמ')

 

כבר נובמבר, בגלל היובש האדמה מתבקעת בכוח עצום. אני מגלה שצינורות הביוב נסדקים, נזילות שמדיפות ריח רע, אחת ליד השרותים, השניה במרכז הדשא והשלישית ליד ההורים של עדי. מחירים שאף אחד לא חשב עליהם. העומס על תעלות הניקוז ועל מיתרי הקול (אומנות ישראלית-ISRAELI ART)