CX#757

ראשי                                                                                                                                     ENGLISH

isreal art
בטון, חומר, טכניקה מעורבת (58X30X28)
 אני חושב שאני מאוהב ,"צייר לי טלאים צהובים על העור היא מבקשת",(הר חוליו),
זו ילדותי השניה-קשרים בלב היא עושה לי, מחזירה אותי אל המחסן של סבא שלי,סטלאג 13 וכלבתו של שולץ.
כי לנו לא היו חיי מנזר,וכמרים פדופיליים לבנות עליהם ,אנחנו זה השואה והתקומה ,מדים נאציים מעומלנים, מגפיים מבריקות וכלבה יהודית לחלום עליה.
תראה מה זה אהבה! ,איך היא מחזירה אותך לשורשים. מדהים לא?